Przed spektaklem PÓŁ NA PÓŁ

Foto: Jeremi Astaszow / JerBa Studio