27 stycznia (sobota)
godz. 18:00
GOOD BYE POLAND
Peadar De Burca (impreza towarzysząca)

After eight years raising a family in Poland, Irish writer and Wyborcza columnist Peadar de Burca is returning home to Ireland.

In this his final stand-up performance in Katowice, he explains what it was like to raise three daughters in Silesia, talks about the weird and wonderful people he met here and wonders was it PiS or the pollution which finally made it too difficult for him to stay in Gliwice. 

„I am going home, yet I am leaving home. Oh Christ, I feel like a character from 1984…”

Peadar de Burca is the author of Uporczywie Pogodne Mysli, a collection of his columns in Gazeta Wyborcza which have delighted and angered Silesians in equal measure. He has performed stand-up in New York, Dublin, London, Edinburgh and Warsaw. 

The entire proceeds of this show are being donated by Peadar to the Brother Albert Society.

 

Po ośmiu latach w Polsce Peadar de Burca, irlandzki pisarz i felietonista „Wyborczej”, który założył tu rodzinę, wraca do ojczyzny.

W swoim podsumowującym stand-upie opisuje, jak wychowuje się na Śląsku trzy córeczki. Opowiada o ludziach – osobliwych i wyjątkowych, których tu spotkał, a także zastanawia się, czy to  PiS czy może zanieczyszczenie środowiska spowodowało, że w końcu trudno jest mu wytrzymać w Gliwicach.

„Jadę do domu i zarazem wyjeżdżam z domu. Jak u Orwella…”

Peadar de Burca wydał Uporczywie pogodne myśli, zbiór felietonów drukowanych w „Gazecie Wyborczej”, które w równej mierze zachwycały jak i drażniły czytelników. Występował w swoich stand-upach w Nowym Jorku, Dublinie, Londynie, Edynburgu i Warszawie.

Dochód ze spektaklu Peadar przeznacza na rzecz Towarzystwa Brata Alberta.

 

Spektakl w języku angielskim, bez tłumaczenia.

Czas trwania: 50 min.